Εγκατάσταση Apache Directory Server (ApacheDS) σε UBUNTU

Ο ApacheSD είναι μια ανερχόμενη δύναμη στους Directory Servers, είναι Java based και χρησημοποιεί το γνωστό framework Spring για την λειτουργεία του.

Η Εγκαταστασή του στο Ubuntu είναι αρκετά εύκολή υπόθεση.

Προαπαιτούμενα

Πρέπει να υπάρχει στο σύστημα Java έκδοση 5 ή μεγαλύτερη. Προτείνω την SUN-JAVA και ότι το OpenJDK

Για να το ελενξουμε αυτό δίνουμε

java -version

και περιμένουμε να δούμε κάτι παρόμοιο με το παρακάτω

java version "1.5.0_06"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode)

Αν λοιπον δεν είναι εγκατεστημένη τότε δίνουμε το παρακάτω στην κονσόλα

sudo apt-get -y install maven2 sun-java6-jdk java-common

Continue reading “Εγκατάσταση Apache Directory Server (ApacheDS) σε UBUNTU”

Close